Vítejte na našich webových stránkách.


Naše firma GEOTOM působí na poli geodézie již od roku 1995, dříve pod názvem Ing.Tomáš Král – geodetické práce. Za tu dobu jsme získali v oboru bohaté zkušenosti. Máme za sebou více jak 3000 měření, a to jak v katastru nemovitostí, tak i v inženýrské geodézii. Své zkušenosti dokážeme promítnout jak do kvality a rychlosti své práce, tak do jednání se zákazníky. Neomezujeme se na prosté vyhotovení zakázek, ale nabízíme i kompletní poradenství v oboru, včetně zajištění smluv, zápisu do katastru nemovitostí, odhadu nemovitostí, atd.

Inženýrská geodézie
· zřízení vytyčovací sítě staveb, polohové i výškové
· zaměření inženýrských sítí (vodovod, kabel NN a VN, telefonní kabel atd.)
· mapové podklady pro projekt
· výpočty kubatur
· práce s GPS RTK
· vyhledání podzemních vedení
· prostorové vytyčení polohy stavebního objektu

Geodézie v katastru nemovitostí
· geometrické plány pro oddělení pozemku, vyznačení budovy, vyznačení
   věcných břemen
· vytyčení hranic pozemků
· zajištění výpisu z katastru nemovitostí, zprostředkování sepsání kupních,
   darovacích smluv, zápisy nemovitostí do katastru
· kompletní poradenství v oboru
TOPlist